Onderwijs ABCSelf-efficacy - geloof in eigen kunnen

‘Self-efficacy’ of doelmatigheidsbeleving is een psychologisch begrip wat duidt op het geloof dat personen hebben in het competentieniveau dat zij zullen vertonen in een bepaalde situatie. 

Gerelateerd aan de beroepspraktijk van leraren gaat het over het vertrouwen dat leraren in zichzelf hebben om bepaalde effecten bij leerlingen te bewerkstelligen door middel van hun eigen gedrag.

Belangrijk voor het bewerkstelligen van self-efficacy bij leraren is dat zij heldere, concrete doelen formuleren voor de korte termijn. Dergelijke doelen moeten relevant en betekenisvol zijn binnen de context van langetermijndoelen.