Onderwijs ABCSchorsing

Schorsing is het verwijderen van een leerling van de school. Er is onderscheid tussen tijdelijke schorsing en permanente schorsing. Bij tijdelijke schorsing wordt de leerling voor een bepaalde tijd (bijvoorbeeld een week) van school gestuurd. Bij permanente schorsing wordt de toegang tot de school blijvend ontzegd. Redenen voor schorsing kunnen zijn: voortdurend storend, agressief gedrag of hevige conflicten. Alleen het bevoegd gezag van de school mag beslissen over de schorsing. Bij het openbaar onderwijs is dat de gemeente, bij het bijzonder onderwijs is dat het schoolbestuur. Elke situatie van schorsing moet apart beoordeeld worden, waarbij de rechter het laatste woord heeft.