Onderwijs ABCOntwikkelingsperspectief (OPP)

Het ontwikkelingsperspectief is het niveau wat uiteindelijk van het kind verwacht wordt. Scholen voor speciaal basisonderwijs moeten voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief vaststellen. Dit geldt ook voor leerlingen in het reguliere basisonderwijs die een onderwijsachterstand hebben. Vanuit het ontwikkelingsperspectief worden doelstellingen bepaald. De school kijkt of de leerling zich volgens dit perspectief ontwikkelt en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Door het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief worden de talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter benut. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief kan in het speciaal basisonderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan het opbrengstgericht werken. Door een ontwikkelingsperspectief is ook voor ouders en inspectie inzichtelijk aan welke doelen gewerkt wordt.