Onderwijs ABCKerndoelen

De kerndoelen geven per vak aan wat de leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van de basisschool. Het Ministerie van OCW heeft de kerndoelen opgesteld. Het is een referentiekader voor scholen, zodat leerkrachten weten waar zij zich op moeten richten bij de ontwikkeling van de leerlingen. De kerndoelen gaan over de hoofdlijnen, scholen hebben zelf de vrijheid om te bepalen hoe de kinderen de doelen halen. De kerndoelen zijn ingedeeld per leergebied, bijvoorbeeld: Rekenen en Wiskunde, Nederlands en Oriëntatie op jezelf en de wereld