Onderwijs ABCJenaplan-onderwijs

Het Jenaplanonderwijs hoort bij het traditionele vernieuwingsonderwijs. Het is gebaseerd op het feit dat elk mens uniek is en het recht heeft om een eigen identiteit te ontwikkelen. Daar zijn relaties bij nodig: met mensen, de natuur en de cultuur. De groepen zijn heterogeen, dat wil zeggen dat de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen verschillend is. Dit stimuleert het leren van elkaar en de zorg voor elkaar. De leerstof komt uit de leefwereld van de kinderen en cultuurgoed vanuit de maatschappij. De basisactiviteiten zijn: gesprek, spel, werk en viering. Samenwerking is belangrijk. Kinderen krijgen geen rapport mee, ouders kunnen altijd informatie vragen bij de leerkracht. Die houdt de vorderingen van de kinderen bij in een map. De grondlegger van dit concept is de Duitse pedagoog Peter Petersen (1884-1952).