Onderwijs ABCDigitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is het geheel van digitale vaardigheden en omvat -volgens SLO en Kennisnet- vier aspecten:

 1. Ict-basis-vaardigheden; dit bevat onder andere:
  - kennis van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken
  - het kunnen omgaan met hardware
  - het kunnen werken met internet (e-mail, browsers)
  - weet hebben van beveiligings- en privacyaspecten
 2. Computational thinking: Problemen zodanig (her)formuleren dat het mogelijk wordt om het probleem met computertechnologie op te lossen.
 3. Mediawijsheid; kennis, vaardigheden en mentaliteit om kritisch en bewust om te gaan met media.
 4. Informatievaardigheden; het kunnen zoeken, selecteren en verwerken van bronnen en informatie op internet.